Simon Bode, Evangelist and arias
Cornelia Samuelis, Soprano
Sharon Carty, Alto
Simon Robinson, Bariton

Kantorei St. Jacobi
Ensemble Schirokko
Gerhard Löffler, Conductor

St. Jacobi, Hamburg